02-01-2016 Gazi Mert
Gazi Mert

Gazi Mert

ANAMUR’U TANIYALIM: ANAMUR’UN TARİHÇESİ

 

Bundan önceki makalemin başlığı “ Güzeller ve güzellikler diyarı Anamur “  şeklindeydi.

Anamur gerçekten güzeller ve güzellikler diyarı bir ilçe…

Mersin’imizin 13 ilçesi var…

Bunlar: Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir ilçeleridir.

Bu ilçelerden Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir; Mersin Büyükşehir ilçeleridir.

İlçelerin toplam nüfusu; 1.727.255’dir.

Bu ilçeler içerisinde 63.983 nüfuslu Anamur’un apayrı br yeri var…

Anadolu tarih boyu büyük medeniyetlerin beşiği ve odak noktası ol­muştur.

Birçok kültür Anadolu toprağından gelip geçerken kendine ait birçok eseriyle izler bırakmıştır.

Anamur, üzerinde kurulan medeniyetlerle Anadolu’nun bir parçası ol­muş, eski, yeniçağların eserleri ile dolmuş şirin bir Akdeniz şehri olmayı ta­rih boyunca sürdürmüştür.

Anamur’un adı Namur kelimesinden gelmektedir.

Zamanla adı Namurium, Anamurium, Anamur olmuştur.

Anamurium kelimesi Lâtin dilinde “Anem burun; Ourium, rüzgâr” anlamına gelmektedir.

Bu iki Lâtince keli­menin anlamı tek kelime halinde birleştirildiği zaman RÜZGÂRLI BURUN anlamına gelmektedir..

Anamur tarihin ilk devirlerinde Kilikya bölgesinin içinde yer almıştır.

Anadolu tarihi boyunca çeşitli kültürlerin yaşadığı Kilikya bölgesinde günü­müzden binlerce yıl önce Luviler, Arzavaîar, Khkyalılar, Kueler, Kızvatnalılar, Selefkozlar, Romalılar, Bizanslılar. Araplar yaşamışlardır.

Türk Devlet­lerinin Anadolu üzerindeki hâkimiyetlerinin başlaması ile de Oğuzlar’ın,

Selçuklu’ların ve Osmanlı’ların hâkimiyetine girmiştir.

Anamur ilk çağda; Kilikya’nın bir liman şehri idi.  

Hitit Kralı 4. Tuthaliya (M.Ö. 1250-1230) zamanında kendisinin himayesine sığınan

Muttavatta’ya Anamur’u vermiş, Muttavatta da Hititlerin zayıflamasından yararlana­rak Anamur’dan Afyon’a kadar uzanan bir prenslik kurmuştur.

Daha sonra Anamur İsaria (İzorya) ya katılmış, Romalılar devrinde özellikle ticaret ala­nında gelişmiştir.

Roma İmparatoru Calicula (M.S. 37-41) tarafından Kom-megene Kralı 4. Antiochos’un yönetimine verilmiştir. (Bu prensliğin sınırla­rı Ayaş’tan Konya’ya kadar uzanır).

Bu tarihi blgileri Anamur’da yapılan kazılardan ve çeşitli yerlerde bulunmuş paralardan, eski eserlerden kesin olarak anlıyoruz.

Kral Titus’tan (M.S. 79-81) Valevianus’a (M.S. 253-259) kadar gelip geçmiş Roma

İmparatorları­nın resimlerini de bilhassa Anamurium da yapılan kazıların neticesinde çı­kan paralardan görüyoruz.

Romalılardan Bizanslılara geçen Anamur, Bi­zanslılar zamanında yeniden tamir edilmiştir.

Hükumet merkezi Konya olan Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat, ünlü kumandanlarından Mübarezeddin Ertokuş Beyi kıyı şeridinin alın­masına memur etmiş ve Ertokuş beyde 1228 yılında Anamur’u zapdetmiştir.

Halk arasında yaygın bir zaptname hikayesi şöyle anlatılmaktadır:

Er­tokuş bey îçel ilinin Gülnar ilçesi üzerinden Anamur’u fethetmeye giderken Gülnar’ın Şıhömer köyünde konaklar.

Köyün ileri gelenlerinden ve köye adı­nı veren Şıhömer Selçuklu kumandanını misafir eder.

Onu ve askerlerini kendi pişirdiği yemekler ve yiyeceklerle doyurur.

Bunda bir hikmeti ilâhi ol­duğunu sezen Kumandan Ertokuş Bey, Şıhömer’e kendisi ile beraber gelme­sini ister.

O da bu daveti kabul eder. “Yalnız ben sizden biraz sonra gelece­ğim, siz şimdilik yolunuza devam edin” der.

Ertokuş Bey askerleri ile birlikte yola koyulur.

Fakat Şıhömer kendisine yetişemeyince buna biraz içerler. “Demek bana yalan söyledin” diye düşünür.

Şıhömer ise daha kısa bir yoldan ve süratle Anamur’a gelir.

Bir gecede keçi sürülerinin boynuzlarına çıra (mum) yakıp karadan salar, manda sürüle­rinin boynuna da çıra (mum) yakıp denizden salar.

Anamur Kalesindeki kor­sanlar bunun bir kuşatma olduğunu sanıp hemencecik teslim olurlar.

Kale anahtarını teslim alan Şıhömer geri döner.

Bozyazı ilçesi yakınlarında Sel­çuklu kumandanı Ertokuş beyle karşılaşırlar.

Anamur kalesinin anahtarlarını teslim eder.

Bu duruma daha da şaşıran Ertokuş Bey, Şıhömer’e biraz daha saygılı davranır.

Kalenin anahtarını alıp orada konaklar.

Şimdiki Softa kale­sini yaptırır. (Bu kale Bozyazı ilçesinin doğusunda ve yüksekçe bir tepe

üze­rindedir).

Kıyıda baş alınması gerekli yerleri ülkeye katar ve gider.

Selçuklulardan sonra Karamanoğullan’nın eline geçen Anamur 1859 yılında Osmanlı idare teşkilâtında müdürlük, 1869 yılında kaymakamlık ol­muştur.

Anamur 1869 yılında Kaymakamlık olarak merkez, bugünkü Nas­rettin köyünde idi.

Ancak zamanın beyleri idarenin kendi işlerine karışma­ması için Kaymakamlık merkezini şimdiki Çorak denilen yere taşıttırmışlardır.

Çorak’ta o zaman Rumlar yaşamakta idi.

Ancak Rumların buraları terketmeleri üzerine onlardan kalan bir kilise yıkılarak, bugünkü hükümet mer­kezi inşa edilmiş ve artık Anamur buraya kurulmuştur.

Bu arada idare mer­kezinin Mamure Kalesi yakınlarına taşınması için yapılan girişimler de

sonuç­suz kalmıştır.

İşte güzeller ve güzellikler diyarı Anamur’un kısaca tarihçesi…

Hoşça kalınız.


Bu yazı 4549 defa okunmuştur.Gazi Mert Diğer Yazıları
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Anketimize Katılın

Hangi Belediye Daha İyi Çalışıyor ?

Mersin Büyükşehir Belediyesi
Anamur Belediyesi
Bozyazı Belediyesi
Aydıncık Belediyesi
Hiç Biri

Namaz Vakitleri
Burç Yorumları